Senior Projectmanager

19e09d1a09c872147cf400343011c205.png

NL – Oss – Senior Projectmanager – februari 2015 - in proces

Het ontwerp en de bouw van een productie-support center is een belangrijk project voor de Biotech organisatie. Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van een groter geheel na een desinvestering van niet-kernactiviteiten voor MSD Oss. Het project is opgedeeld in twee fasen, waarbij de eerste fase een tussenoplossing is en de laatste fase, een door MSD Biotech gerund productie support center is. Tijdens de eerste fase (februari 2015 - februari 2016) is de magazijn organisatie ontworpen, aangeworven en gekwalificeerd. Een kwaliteitsmanagement systeem is ontworpen, geschreven, beoordeeld en goedgekeurd na strenge management procedures. En specifieke apparatuur is aangekocht en gekwalificeerd voor gebruik. Tijdens de tweede fase (juni 2015 - december 2017) zal een nieuw gebouw worden ontworpen met behulp van lean engineering en de FEL-aanpak, gebouwd en gekwalificeerd volgens het V-model. Aan alle behoeften van de gebruikers zal worden gedacht bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw, dat wil zeggen opslagruimten in een geklimatiseerde area en weeg activiteiten in state of the art down flow booths in een weegkamer. De planning is dat het gebouw eind juni mechanisch voltooid word en gekwalificeerd word in de tweede helft van 2017. De controle wordt uitgevoerd door het gebruik van een op maat gemaakte SAP warehousing-module die door het projectteam geleverd word.

9650694886e51fe711ab6342257c23c6.png

NL – Oss – Senior Projectmanager – February 2015 - ongoing

The design and construction of a manufacturing support center is a key project for the Biotech organization. This project is executed under the umbrella of a larger disentanglement activity following a divestiture of non-core activities for MSD Oss. The project is divided into two phases, where the first phase is an intermediate solution until the final state, a Biotech owned manufacturing support center, will become available. During phase one (February 2015 – February 2016) a warehouse organization has been designed, recruited and qualified. A quality management system has been designed, written, reviewed and approved following strict change management procedures. And specific equipment has been acquired and qualified for use. During phase two (June 2015 – December 2017) a new building will be designed using lean Engineering and the FEL-approach, constructed and qualified according to the V-model. All user requirements will be designed into the new building to allow i.e. storage in a climatized narrow isle high bay area and weigh and dispense activities in state of the art down flow booths and a volatiles weighing room. The building is planned for an end of June mechanical completion and qualification during the second half of 2017. Stock control will be performed through use of a tailor made SAP warehousing module delivered by the project team.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op