Over mij

19e09d1a09c872147cf400343011c205.png

Iedereen weet graag met wie hij te maken heeft, ik zal mij daarom even voorstellen.

Mijn naam is Michiel den Ouden, oprichter en eigenaar van Den Ouden Interim Professional (D.I.P.)

D.I.P levert hoogwaardig projectmanagement en consultancy, op verschillende vakgebieden, voor een scala van bedrijven in heel Europa.

Als projectmanager en consultant heb ik de kennis en capaciteit om uw processen, informatie en efficiency te verbeteren, uw vernieuwings- en veranderprojecten te leiden of te ondersteunen. Dit doe ik op een uitermate zakelijke maar warme manier, waarbij het persoonlijk contact met mijn cli├źnten voorop staat. Daardoor ben ik in staat om de politieke verhoudingen binnen uw bedrijf te begrijpen. Ik ben in staat om tussen de regels door te lezen en mijn focus permanent op het einddoel te houden.

Voor uw bedrijf kan ik hoog presterende teams bouwen en zowel deze, als de verschillende individuen, motiveren. Dit doe ik door het team en de individuen een bepaalde vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, waarbij ik blijf aansturen om op deze manier het gestelde doel te bereiken.

Ervan uitgaande dat het altijd beter kan is mijn focus steeds gericht op verbeteren.

About me

9650694886e51fe711ab6342257c23c6.png

Everyone likes to know with whom he is dealing, so I will take this oppurtunity to introduce myself.

My name is Michiel den Ouden, founder and owner of Den Ouden Interim Professional (D.I.P.)

D.I.P delivers high-quality project management and consultancy in different fields, for a range of businesses across Europe.

As a project manager and consultant, I have the knowledge and ability to improve your processes, information and efficiency, manage your renewal and change projects or support. I do this in a very businesslike but warm way, with an emphasis on personal contact with my clients. Thus, I am able to understand the political situation in your company. I am able to read between the lines and keep my focus permanently on the end goal.

I can build and motivate high performing teams, as well as different individuals. Doing this i give the team and the individuals a certain freedom and responsibility, which I keep managing to achieve the target..

Assuming that things always can go better, my focus is always set on improving.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op